Trenger du en regnskapsfører eller revisor?

Hold orden på papirene. Finn en revisor i dag!

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere innen 48 timer. Gratis og uforpliktende.

HVA HJELPER VI DEG MED?

Vi finner spesialister

Vi setter deg i kontakt med en regnskapsfører eller revisor som er spesialist på det området du trenger hjelp. Oppdraget ditt blir kategorisert på bakgrunn av hva du trenger hjelp til, slik at de med riktig kompetanse får oppdraget ditt.

Vi ordner tilbud fra flere

Vi setter deg i kontakt med inntil 3 regnskapsførere. De konkurrerer om deg og vil strekke seg for å gi deg det beste tilbudet. Dette sikrer deg en god pris og en godt tilbud. Du får en egen oversikt over tilbudene som gjør det enkelt å sammenligne de opp mot hverandre.

Gratis og uforpliktende

Når forplikter deg ikke til noe når du registrerer oppdraget ditt hos oss. Etter kort tid vil du bli kontaktet av regnskapsførere og revisorer som ønsker å hjelpe deg, men du står helt fritt til å velge om du ønsker å benytte deg av tilbudene. Dette gjør det trygt, gratis og uforpliktende for deg som kunde.

SLIK FUNGERER TJENESTEN VÅR:

Fyll ut et skjema

Du registrerer oppdraget i et skjema hos oss. Vi bearbeider og kategoriserer oppdraget, og videresender det til våre regnskapsførere og revisorer.

Sammenlign tilbudene

Vi har som mål at du skal få inntil 3 tilbud. Du blir varslet via E-post og SMS når vi har funnet noen som passer til oppdraget ditt og som ønsker å gi deg et tilbud. Du kan følge prosessen på din personlige side og sammenligne tilbudene du har fått.

Velg samarbeidspartner

Du velger det tilbudet som passer dine behov og kriterier best. Husk at pris ikke alltid er det viktigste kriteriet. God kjemi danner grunnlaget for et godt og bærekraftig samarbeid.

Hva er en revisor?

Først og fremst er det viktig å være klar over at yrkestittelen ‘revisor’ er beskyttet. Det er mange som forveksler den med titlene ‘regnskapsfører’ eller ‘autorisert regnskapsfører’. En revisor er imidlertid noe helt spesifikt, som krever både utdannelse og erfaring for å kunne bli.

En revisor vil på lik linje med en regnskapsfører ha ansvar for bedriftens bokføring. Men selv om en revisor teknisk sett kan være en regnskapsfører kan ikke en regnskapsfører automatisk være en revisor. En revisor har nemlig et overordnet ansvar for bedriftens årsregnskap.

Tidligere har man brukt begrepene statsautorisert og registrert revisor. Det ser kanskje ut som disse vil slås sammen til å kun hete ‘statsautorisert’ revisor.  Men en revisor er altså en person som krever autorisasjon for å kunne påberope seg denne tittelen.

For å kunne søke om autorisering fra Finanstilsynet må en person som ønsker å bli revisor ha fulgt følgende løp:

  • Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller
  • Mastergrad i økonomi og administrasjon med ett års MRR-utdanning
  • 3 års relevant praksis

En revisor har altså gjennomgått et forholdsvis langt og omfattende løp for å kunne bruke yrkestittelen sin. Dette er bakgrunnen til at revisorer som oftest er mer kostbare enn regnskapsførere eller autoriserte regnskapsførere. De har også mer kompetanse innenfor fagfeltet sitt.

Når trenger du en revisor?

Enten bedriften din har revisjonsplikt eller dere trenger høy kompetanse til et litt mer omfattende regnskap vil en revisor være løsningen. Denne personen sørger for at det økonomiske er i orden ved årsslutt, som gir deg og dine ansatte mer pusterom til å gjennomføre arbeidsoppgavene dere er gode på.

Hva er revisorens oppgaver?

En revisor har en rekke forskjellige oppgaver. Det er egentlig en ganske omfattende jobb å holde orden i en bedriftsøkonomi. Dette er spesielt dersom det er snakk om en større bedrift, eller en virksomhet med mange kompliserte transaksjoner. Men i all hovedsak kan man si at revisor har ansvar for å revidere årsregnskap.

Dette betyr altså at man som bedrift både bør engasjere en regnskapsfører og en revisor. Regnskapsføreren vil i så fall ha ansvar for den ‘dagligdagse’ økonomien, med hensyn til transaksjoner, utbetaling av lønn og fakturering/regninger. Revisoren har på den annen side et mer overordnet ansvar.

Når et årsregnskap revideres betyr dette at revisoren går gjennom og sjekker om regnskapsføreren har gjort jobben sin i henhold til gjeldende regelverk. Revisoren vil deretter gjøre eventuelle endringer dersom noe skulle være feil.

Videre er det vanlig for revisorer å tilby økonomisk rådgivning på bakgrunn av revisjonen. Denne kan utarbeides i form av en rapport, eller gis som direkte rådgivning til bedriften. Dere har dermed muligheten til å få mye gunstig informasjon om videre økonomisk løp fra en revisor.

Hva er revisorplikt?

Det finnes en rekke bedrifter i Norge som har det som kalles for revisjonsplikt. Dette betyr at virksomheten er pliktig å få årsregnskapet sitt revidert av en revisor. Dette er tilsvarende regnskapsplikt. Myndighetene pålegger bedrifter altså å engasjere en revisor for en gjennomgang av årsregnskapet.

Regelverket varierer innenfor de forskjellige selskapsstrukturene når det kommer til revisjonsplikt. Det er eksempelvis andre regler for aksjeselskap enn enkeltpersonforetak når det kommer til om en revisor skal gå gjennom regnskapet eller ikke.

I all hovedsak handler dette om hvor store inntekter bedriften har, samt hvor mange årsverk bedriften står for. Som en tommelfingerregel kan man si at jo større bedriften er, jo større er sannsynligheten for at dere har revisjonsplikt.

Her finner dere informasjon om hvilke bedrifter som har revisjonsplikt i dag:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/ma-jeg-ha-revisor/

Trenger jeg revisor, selvom jeg ikke er revisjonspliktig?

Årsregnskapet kan sies å være den viktigste rapporten om selskapet. Her dokumenteres det overordnede bildet av den økonomiske tilstanden i bedriften. Dette rapporteres til skattemyndighetene og til bedriftens eiere og ledere. Selv om en bedrift ikke har revisjonsplikt kan det være lurt å engasjere en revisor til å gå gjennom årsregnskapet.

Har man et enkelt årsregnskap med få bilag og lite omfang, vil en regnskapsfører kunne gjøre en tilstrekkelig jobb. 

En revisor fungerer i bunn og grunn som en slags kontrollpost for bedriftens økonomi. Dersom noe skulle være feil er det revisorens oppgave å oppdage dette, rapportere det inn, og komme med endringene som er nødvendige. Skulle man ha satt seg inn i regelverket selv og gjort dette på egen tid ville prosessen ha gått en hel del saktere.

Effektiv drift handler om å bruke ressursene sine der det er mest gunstig for bedriften. Altså er det ingen god idé at noen som verken har peiling på eller interesse for økonomi sitter med årsregnskapet. Og selv om dere har en dyktig regnskapsfører er det viktig å huske på at en revisor har en bredere utdannelse og som oftest mer erfaring.

Kan revisorer være en rådgiver også?

Kompetente revisorer kan hjelpe dere med mange økonomiske spørsmål. 

I en oppstartsfase vil en revisor kunne rådgi deg i hvilken selskapsform du bør velge, og deretter hvordan du bør strukturere dette. Skal man ha ansatte, drift i flere land, fordele aksjeposter og så videre, kan det være en trygghet å snakke med en revisor i forkant.

Som i tidligere poster er revisorens oppgave å gå gjennom årsregnskapet. Men mange revisorer jobber også en god del med økonomisk veiledning til bedrifter. Uansett om dere sliter eller gjør det bra – eller bare ønsker en gjennomgang av mulighetene deres – kan en revisor hjelpe til. Personen kjenner til regelverket og vet derfor mye om hvilke alternativer bedrifter har.

En revisor er videre svært god å ha dersom man blir stående overfor særegne økonomiske situasjoner som man er usikker på hvordan man skal håndtere. Da kan man stille helt konkrete spørsmål til noen som har peiling på regelverket. Dette vil også spare dere for tid, og sannsynligvis mye frustrasjon.

Alle bedrifter bør til enhver tid ha god oversikt over hvordan de ligger an økonomisk. Dette er både i tøffe og gode tider. La en dyktig revisor hjelpe dere med å gå gjennom årsregnskapet dersom dere har dette behovet. Det kan finnes en rekke muligheter dere ikke har tenkt på, eller helt enkelt ikke vet om.

Hva koster en revisor?

Det blir vanligere og vanligere at revisorer opererer med fastpriser på ulike type oppgaver som en revisor kan gjøre. Priser vil naturligvis variere fra revisor til revisor, og nyetablerte revisorer vil kanskje tilby en lavere pris enn de mer etablerte.

Revisorer vil uansett være dyrere enn en regnskapsfører, på grunn av lengre utdannelse og bredere kunnskap.

Dersom bedriften din bruker et moderne regnskapsprogram vil dette forenkle jobben til både regnskapsføreren og revisoren, og der vil spare deg for utgifter.

Priser du kanskje kan møte på, eksklusiv merverdiavgift:

Revisjon av produksjonsbedrifter: kr. 25 000- 35 000 Revisjon av handelsbedrifter: kr. 20 000 - 30 000 Teknisk utvikling av skattemelding: kr. 3000-5000 Omdanning av enkeltmannsforetak til aksjeselskap: kr. 6000-12 000 Teknisk utarbeidelse av årsregnskap: kr. 3000 Prisene vil naturligvis variere basert på størrelsen på bedriften. Det er i slike tilfeller det lønner seg å bruke en anbudstjeneste som Regino, hvor du får tilbud fra flere aktører som vet at de konkurrer på pris mot andre. Men husk! Pris er ikke alltid det viktigste. En god kjemi mellom bedrift og revisor er viktig. Revisoren skal være din sparringspartner og gi deg informasjon og råd om driften av bedriften din.  

Hvilken kompetanse har en revisor?

Alle revisorer skal ha gått riktig utdanningsløp for å kunne påberope seg yrkestittelen sin. Altså kan dere regne med at dersom dere engasjerer en revisor engasjerer dere noen som har en grundig utdannelse innen feltet. Men husk på at utdanning ikke nødvendigvis betyr verken erfaring eller dyptgående kompetanse.

Her blir det også viktig å tenke gjennom hvilke behov dere har. Man trenger ikke nødvendigvis å engasjere en revisor med flere titalls års erfaring dersom man har et enkelt regnskap som skal gjennomgås. Det samme gjelder for kompetanse. Har dere et standard regnskap med få eller ingen særegne økonomiske forhold? Da trenger dere ikke en revisor som har så altfor lang erfaring.

Er det imidlertid snakk om mer kompliserte og omfattende regnskap vil det være lurt av dere å gå for en revisor som har skikkelig erfaring. Se også etter en person med kompetanse særlig innen det området eller de områdene dere trenger ekstra hjelp med.

Dersom dere klarer å finne riktig person til oppgaven deres i utgangspunktet unngår dere mye frustrasjon og stress i fremtiden. Det er bedre å være litt kresen nå, heller enn å måtte finne en ny revisor når fristen for årsregnskapet er rett rundt hjørnet.

Bør revisoren holde til i samme by som meg?

I dag er det heldigvis en enkel sak å føre elektronisk kommunikasjon med revisoren sin. Likevel er det mange situasjoner der det kan være gunstig å møtes ansikt til ansikt.

Si eksempelvis at dere trenger økonomisk veiledning og at det er hensiktsmessig å sitte sammen for å fysisk kunne se over tallene. Da er det praktisk at revisor ikke befinner seg i Bergen, mens dere sitter i Oslo. Det kan være gunstig å ta visse samtaler i et faktisk møte med revisoren sin.

Når det er på tide å gå gjennom årsregnskapet kan det også være fint å treffes. Dette er særlig dersom revisor oppdager ting som må endres på. Det er enklere å diskutere en økonomisk rapport personlig enn over telefon eller Skype.

Tenk gjennom om dere har behov for en revisor dere kan treffe ved behov. Da er det smart å avgrense søket sitt til området virksomheten befinner seg i.

Hva bør jeg tenke på ved valg av revisor?

Hvilke behov har du?

Vi har vært inne på dette i løpet av guiden, men det er altfor mange som hopper over dette steget når de skal leie inn ekstern kompetanse. Både dere og personen dere velger til oppdraget vil bli en hel del mer fornøyde dersom dere i forkant har tenkt gjennom hvilke behov dere egentlig har.

Dette handler om å sette seg ned og orientere seg litt om økonomien. Det vil være naturlig å gjøre dette i samarbeid med regnskapsføreren deres. Finnes det noen spesielle ting med akkurat deres bokføring? Er det vanskelige lovmessige spørsmål rundt økonomien? Er regnskapsfører helt sikker på alle postene i og prosedyrene for årsregnskapet? Trenger dere økonomisk veiledning?

Mange ønsker å engasjere en revisor som skal forstå helt av seg selv hva jobben innbefatter. Hun eller han kan så absolutt hjelpe dere på god vei. Men samarbeidet vil bli veldig mye enklere dersom dere også vet selv litt mer spesifikt hva dere behøver hjelp med.

Hvilke oppgaver trenger du hjelp til?

Når dere har funnet ut av hvilke behov dere har, og identifisert eventuelle særegne områder, kan det være lurt å lage en oppgavebeskrivelse til revisor. Denne kan formuleres som arbeidsoppgaver, men kan også være en liste med konkrete ønsker.

I forbindelse med denne prosessen kan følgende spørsmål være greie å tenke gjennom:

  • Hvilke forventninger har dere til revisor?
  • Hvor lenge ønsker dere å engasjere revisor?
  • Hvilke spesifikke områder trenger revisor kompetanse på? (Om noen)
  • Har dere behov for økonomisk veiledning i tillegg til revisjon?
  • Ønsker dere å ha fysiske møter med revisor?
  • Har dere krav til hvor lang erfaring revisor skal ha for å kunne jobbe med årsregnskapet deres?

Jo mer dere vet i forkant av engasjementet, jo enklere vil det være å finne riktig person til jobben. Det er mye bedre at dere stiller konkrete krav og identifiserer behovene deres nå. Å vente med dette til etter revisor er engasjert for oppdraget vil sannsynligvis føre til en del frustrasjon.

Det er altså viktig å ha tydelige forventninger, slik at både dere og revisor blir fornøyde med samarbeidet.

Hvor skal jeg lete etter revisor?

Vi forstår at det er en tidkrevende oppgave å finne riktig revisor til virksomhetens økonomi. Med så mange kompetente tilbydere på markedet er det en stor utfordring å sile gjennom alle sammen. For å spare tid og finne en dyktig revisor er det lurt å benytte seg av en formidlingstjeneste til leteprosessen.

Hos oss legger du inn informasjon om oppdraget deres, helst så detaljert som mulig. Deretter sender vi utlysningen deres på anbud til våre samarbeidspartnere. Revisorene som passer utarbeider deretter sine tilbud, som dere mottar i retur.

Tjenesten er både gratis og uforpliktende å bruke, men gir dere god oversikt. I tillegg får dere konkrete alternativer til revisor for virksomheten. Dette vil spare dere for mye tid og gjør det veldig mye enklere å finne den riktige personen til deres behov.

Kontakt oss på E-post eller telefon dersom du har noen spørsmål:


Fatal error: Uncaught Tonik\Gin\Foundation\Exception\FileNotFoundException: Asset file [/home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/public/images/.svg] cannot be located. in /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/vendor/tonik/gin/src/Gin/Asset/Asset.php:45 Stack trace: #0 /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/app/helpers.php(86): Tonik\Gin\Asset\Asset->getUri() #1 /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/resources/templates/partials/page/action-blocks-collection-secondary.tpl.php(22): AppTheme\get_icon('') #2 /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/vendor/tonik/gin/src/Gin/Template/Template.php(49): require('/home/reginilk/...') #3 /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/app/helpers.php(56): Tonik\Gin\Template\Template->render(Array) #4 /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/app/Setup/actions.php(126): AppTheme\template(Array) #5 /home/reginilk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(288): in /home/reginilk/public_html/wp-content/themes/makaroni-blog/vendor/tonik/gin/src/Gin/Asset/Asset.php on line 45