Trenger du en regnskapsfører eller revisor?

Hold orden på papirene. Finn en regnskapsfører i dag!

Få tilbud fra opptil 3 regnskapsførere innen 48 timer. Gratis og uforpliktende.

HVA HJELPER VI DEG MED?

Vi finner spesialister

Vi setter deg i kontakt med en regnskapsfører eller revisor som er spesialist på det området du trenger hjelp. Oppdraget ditt blir kategorisert på bakgrunn av hva du trenger hjelp til, slik at de med riktig kompetanse får oppdraget ditt.

Vi ordner tilbud fra flere

Vi setter deg i kontakt med inntil 3 regnskapsførere. De konkurrerer om deg og vil strekke seg for å gi deg det beste tilbudet. Dette sikrer deg en god pris og en godt tilbud. Du får en egen oversikt over tilbudene som gjør det enkelt å sammenligne de opp mot hverandre.

Gratis og uforpliktende

Når forplikter deg ikke til noe når du registrerer oppdraget ditt hos oss. Etter kort tid vil du bli kontaktet av regnskapsførere og revisorer som ønsker å hjelpe deg, men du står helt fritt til å velge om du ønsker å benytte deg av tilbudene. Dette gjør det trygt, gratis og uforpliktende for deg som kunde.

SLIK FUNGERER TJENESTEN VÅR:

Fyll ut et skjema

Du registrerer oppdraget i et skjema hos oss. Vi bearbeider og kategoriserer oppdraget, og videresender det til våre regnskapsførere og revisorer.

Sammenlign tilbudene

Vi har som mål at du skal få inntil 3 tilbud. Du blir varslet via E-post og SMS når vi har funnet noen som passer til oppdraget ditt og som ønsker å gi deg et tilbud. Du kan følge prosessen på din personlige side og sammenligne tilbudene du har fått.

Velg samarbeidspartner

Du velger det tilbudet som passer dine behov og kriterier best. Husk at pris ikke alltid er det viktigste kriteriet. God kjemi danner grunnlaget for et godt og bærekraftig samarbeid.

Hvilke arbeidsoppgaver har en regnskapsfører?

En regnskapsfører har som hovedoppgave å hjelpe bedrifter med regnskapet sitt og sørge for korrekt rapportering til Skatteetaten. Dette er en omfattende jobb, som krever god kunnskap om lovverket rundt økonomi og administrasjon. Derfor er det mange bedrifter som velger å ansette en person spesifikt som regnskapsfører for å holde orden i økonomien.

Regnskapsføreren har først og fremst ansvar for å betale bedriftens regninger, og sørge for at ingenting forfaller. For deg som driver virksomhet vil det være godt å ikke måtte følge med på regningene som skal betales. Dette er kanskje spesielt gunstig for mindre bedrifter, der man generelt har mange jern i ilden innen en rekke forskjellige områder.

Videre skal en regnskapsfører sørge for at faktureringen i bedriften går som den skal. Dette handler om å sende ut fakturaer, men også å følge opp kundebasen virksomheten forholder seg til. Med denne hjelpen slipper du å holde styr på hvilke fakturaer som er betalt og hvilke som har forfalt.

En regnskapsfører har også ansvar for å betale ut lønn til de ansatte og sørge for at rapportering til myndighetene i forhold til dette går som det skal. Lønn, både med hensyn til skatt og arbeidsgiveravgift, kan være komplisert å holde styr på. Derfor er det viktig at regnskapsføreren har kompetanse til å følge lovverket.

Avslutningsvis har regnskapsfører ansvar for å dokumentere pengeoverføringer i bedriften. Dette handler om innsending av årsregnskap, der alle økonomiske transaksjoner gjennom året skal være registrerte i henhold til regelverket som gjelder for din bedrift.

Hva er regnskapsføreren ansvarlig for?

En regnskapsfører har altså flere omfattende oppgaver. At du eller andre nøkkelpersoner i bedriften slipper å gjøre dem selv vil spare dere for mye tid. Denne kan i stedet brukes til å generere inntekter for virksomheten. Allikevel er det viktig at dere er oppmerksomme på hvem det er som faktisk står ansvarlig for bedriftens regnskap.

Når man leier ekstern kompetanse, eller ansetter noen som skal ha kompetanse innenfor et visst område, ønsker man selvfølgelig at personen skal ha full oversikt. Allikevel er det ikke til å komme unna at alle gjør feil. Og slik kan det bli for regnskapsføreren deres også, enten det handler om rapportering, skatt eller andre økonomiske spørsmål.

I disse tilfellene er det slik at det er bedriften som er ansvarlig for regnskapet og rapportering til myndighetene. Det nytter altså ikke å skylde på en ekstern eller intern regnskapsfører, for det er bedriftens ledelse som skal ha orden på økonomien. Derfor er det viktig at dere har gode rutiner for oppfølging av regnskapet og alltid kontrollerer de største rapportene.

Hva er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører?

Når vi nå snakker om hva en regnskapsfører er, er det også greit å ta en rask gjennomgang av noen begrepsforskjeller. Det er nemlig mange som feilaktig bruker disse om hverandre, og det er viktig at dere er klar over hva slags tjenester dere får fra de forskjellige tilbyderne på markedet. De vanligste begrepene når det er snakk om regnskap til bedrift er:

  • Regnskapsfører
  • Autorisert regnskapsfører
  • Revisor (registrert og statsautorisert)

‘Regnskapsfører’ er ikke en beskyttet yrkestittel. Det betyr at man ikke trenger noen offisielle kvalifikasjoner for å kunne kalle seg regnskapsfører. En bedrift kan sånn sett velge å ansette noen som regnskapsfører, uten at personen har formell utdannelse innenfor feltet. Dette blir imidlertid mindre og mindre vanlig, ettersom det finnes så mange kompetente personer på jobbmarkedet.

For å bli en autorisert regnskapsfører er det imidlertid litt andre regler. Denne personen må ha utdannelse innenfor økonomi og administrasjon, med spesialisering innenfor regnskap. Videre skal personen også ha minst to års praksis innenfor de seneste fem årene og en godkjenning fra Finanstilsynet. Dette er altså en mer spesialisert og beskyttet yrkestittel.

En revisor kan være både registrert og statsautorisert. Revisorer må ha fullført mastergrad innenfor regnskap og revisjon, og må ha 3 års relevant praksis før de kan søke om autorisering fra Finanstilsynet. Revisortittelen er altså reservert for de som høyest utdanning og lengst praksis før autorisasjon.

Hvorfor trenger jeg en regnskapsfører?

Les gjennom påfølgende spørsmål for å få et inntrykk av hvorfor du trenger en regnskapsfører.

Lovverk og regnskap i bedriften

En av de viktigste grunnene til at majoriteten av norske bedrifter har en regnskapsfører handler om lovverket. Det er nemlig mange som faktisk har plikt til å føre regnskap. Her er det viktig at vi holder orden på begrepene ‘bokføringsplikt’ og ‘regnskapsplikt’. Det er størrelsen på virksomheten din som avgjør hvilken av de to kategoriene dere faller under.

Hva betyr bokføringsplikt?

Dersom du skal levere næringsoppgave eller melding om MVA til myndighetene er du det som kalles for bokføringspliktig. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at du også har regnskapsplikt. Forskjellen er at bokføringspliktige kun må sende inn næringsoppgave, altså ikke årsregnskap. For å være unntatt fra bokføringsplikt skal du ikke være registrert i MVA-registeret eller ha næringsinntekt på mer enn 50.000 kroner.

Hva betyr regnskapsplikt?

De aller fleste bedrifter er regnskapspliktige, og må derfor sende inn et årsregnskap til Regnskapsregisteret. Dette må være i henhold til lovverket og i alle fall inneholde resultat, balanse og noter. Her er en oversikt over hvilke type selskaper som er regnskapspliktige: https://www.brreg.no/bedrift/innsending-av-arsregnskap/innsendingsplikt-til-regnskapsregisteret/mer-informasjon-om-regnskapsplikt/ Uansett om du må sende inn årsregnskap eller næringsoppgave kan det være gunstig å få hjelp fra en regnskapsfører. Da kan du føle deg trygg på at alt som sendes inn til myndighetene er som det skal uten at du trenger å bruke masse tid på oppgaven.

Sparer jeg tid på å bruke regnskapsfører?

Vi har vært inne på dette allerede, men det kan virkelig ikke presiseres nok: Det tar mye tid å føre regnskap. Dette er spesielt dersom du ikke har god oversikt eller kompetanse på området selv. Da kan regnskapet fort stjele mange dyrebare timer fra arbeidshverdagen din. Derfor er det viktig å tenke gjennom hva tiden din er verdt.

Sannsynligvis tjener du og virksomheten din aller mest på at du bruker tiden din på det du er god på. Da vil man kunne dra inn mer penger enn dersom man sitter og bruker tid på å gjøre noe man synes er både kjedelig og vanskelig. Vei opp din timesinntekt mot hvor mye en regnskapsfører koster deg (mer om pris litt lenger ned i denne guiden). Da vil det være enkelt å se om det er verdt tidsbesparelsen.

Så skal man ikke glemme stresset man slipper når noen som har kompetanse tar seg av økonomien. Å føle at man ikke har oversikt eller være redd for at man gjør ting feil kan også bli litt av en tidstyv. Men dersom du finner en regnskapsfører du stoler på og som gjør ting ordentlig kan du senke skuldrene. Dette vil også bidra positivt til virksomheten deres.

Hvilken kompetanse har en regnskapsfører?

En ting er at regnskapet kan bli en tidstyv i arbeidshverdagen din. En annen er at regnskapsfører generelt sett sitter med en god del helt spesifikk kompetanse. Denne kan du trenge, spesielt dersom det oppstår en økonomisk situasjon litt utenom det vanlige. Da er det godt å slippe å sette seg inn i et helt regelverk på egenhånd.

Det er tross alt slik at de aller fleste regnskapsførere er utdannede innenfor feltet sitt. Da skal de ha kjennskap til i alle fall de overordnede økonomiske reglene som gjelder for bedrifter. Det kan være godt å ha tilgang på slik kompetanse i bedriftshverdagen.

En virksomhet er tross alt spekket med økonomiske spørsmål, og ofte også usikkerhet. En regnskapsfører tar ikke bare av seg administrative oppgaver; personen kan også tilby deg rådgivning om økonomi. Dersom bedriften går inn i en tøff økonomisk periode kan regnskapsfører eksempelvis utarbeide forslag til hvordan dere best kan holde hodet over vann.

Tilsvarende kan det være om bedriften begynner å tjene mer penger enn normalt, og derfor trenger rådgivning rundt overskudd og eventuelt investeringer. En dyktig regnskapsfører har altså mye å by på i form av kompetanse. Du vil få aller mest ut av denne dersom personen allerede sitter med kunnskap om regnskapet til bedriften.

Hva er viktig å tenke på når jeg skal finne en regnskapsfører?

Kompetanse og erfaring hos regnskapsfører

Dette bør være den viktigste faktoren når du skal finne en regnskapsfører. Hele poenget med å betale for denne typen tjenester er tross alt at det skal flytte arbeidsoppgaver fra ditt bord og over på noen annens. Hvis du da har å gjøre med noen som er inkompetente vil stresset fort hope seg opp igjen.

Kompetanse og erfaring er selvfølgelig relativt. Det beste rådet vi kan gi deg er å tenke nøye gjennom hvilke behov bedriften har. Har dere et enkelt regnskap med lite innrapportering? Da er det kanskje ikke behov for en regnskapsfører med flere titalls år med erfaring. Har dere på den annen side mange ansatte, fakturering både i Norge og utlandet og andre litt mer kompliserte forhold? Da vil erfaring absolutt være viktig.

For å finne en regnskapsfører som passer til deres virksomhet er det viktig at dere selv har klart for dere hva den økonomiske delen av virksomheten innbefatter. Da blir det enklere å skrive en god oppgavebeskrivelse hvor man gir tydelig uttrykk for hvilke behov man har. På denne måten kan dere komme i kontakt med regnskapsførere som er relevante.

Ikke vær redd for å stille krav til regnskapsfører når dere lyser ut annonse eller benytter dere av en formidlingstjeneste. Det er mye bedre at bedriften er tydelig på hva den trenger nå i forkant enn at dere blir misfornøyde når regnskapsføreren allerede er engasjert.

Beliggenhet – Hvor befinner regnskapsføreren seg?

I denne teknologiens alder kan man i prinsippet ansette en regnskapsfører som befinner seg akkurat hvor som helst. Allikevel er det viktig at dere tenker litt gjennom om dere er komfortable med å kun ha nettbasert kontakt med personen som skal holde orden i økonomien deres.

Det kan i mange tilfeller være godt å sette seg ned med regnskapsføreren sin, for å gå gjennom rapporter eller diskutere potensielle muligheter for økonomien i bedriften. Da er det upraktisk om dere befinner dere i Tromsø, mens regnskapsfører sitter i Oslo.

Dere bør altså ta en vurdering på om det kan være gunstig å ha mulighet til direkte kontakt med regnskapsføreren deres. For mange bedrifter vil det være både beroligende og praktisk å ha dette alternativet på bordet. Dersom noe spesielt skulle oppstå blir det veldig mye enklere å rådføre seg med regnskapsfører dersom dere kan treffes ansikt til ansikt.

Hvor mye koster regnskapsføreren?

Det er ingen tvil om at regnskapsførere kan være kostbare, spesielt dersom man benytter seg av autoriserte personer. Og da blir det selvfølgelig viktig å tenke gjennom hvor mye penger dere er villige til å bruke på regnskapsførertjenester. Her kan dere gå tilbake til kartlegging av behovene deres igjen, for å se hva dere egentlig trenger.

For flere småbedrifter holder det med en regnskapsfører som tar seg av årsregnskapet og kanskje litt småtteri i løpet av året. For mellomstore bedrifter, eller større bedrifter, vil det i mange tilfeller være nødvendig med en regnskapsfører som tar seg av alt som har med bokføringen å gjøre.

Her blir det viktig at dere tenker økonomisk, men også praktisk. Husk på det vi nevnte tidligere om at tiden din kanskje kan brukes mer effektivt enn på å føre regnskap. Da bør du veie opp fordelene mot ulempene. Hvor mye tid vil frigjøres dersom dere får en god regnskapsfører til å ta seg av økonomien?

Hvilke behov har bedriften din?

Når man skal ansette eller engasjere noen for å holde orden i økonomien er det viktig at man har klart for seg hvilke krav som må innfris. Gjør man ikke dette i forkant av ansettelsesprosessen kan både oppdragsgiver og oppdragstaker bli frustrerte ved en senere anledning.

Har dere spesielle regelverk dere vet dere må følge? Driver dere mye handel i utlandet? Finnes det særegne ansattforhold i bedriften? Uansett hvilken situasjon dere befinner dere i vil alle disse tingene ha mye å si for regnskapsfører. De bør også ha mye å si for hvilken person dere velger til jobben.

Sett opp en så omfattende og grundig liste som mulig over krav dere har til en potensiell regnskapsfører. Dette kan handle om alt fra spisskompetanse til generell ryddighet i arbeidshverdagen. Når dere vet akkurat hva dere trenger i en regnskapsfører vil dere oppleve det som en hel del enklere å finne riktig person til jobben.

Kontakt oss på E-post eller telefon dersom du har noen spørsmål: